2013. gada rudenī tika plānots braukt uz Skandināvijas valstīm ( Norvēģiju, Somiju, Zviedriju) dārgakmeņu – pusdārgakmeņu meklējumos, jo Skandināvijas valstis skaitās dārgakmeņu zeme. Tomēr izglītojoties pašmācības ceļā un konsultējoties ar ģeologiem kā izskatās neapstrādāti pusdārgakmeņi un izpētot, ģeoloģijas vēsturi simts tūkstošu gadu laika posmā nācām pie secinājuma, ka ledāji, kas ir bijuši, iespējams, ir atnesuši uz Latviju pusdārgakmeņus no Skandināvijas valstīm.

2014. gada pavasarī iegūtās zināšanas tika pielietotas praksē meklējot neapstrādātus pusdārgakmeņus Latvijas teritorijā. Mūsu teorija bija pareiza! Tika apsekota Gulbenes novada teritorija, kurā tika konstatēti dažādu veidu pusdārgakmeņi, piemēram, krāsaina kvarca variācija – Jašma (JASPER), grafiskais pegmatīts (GRAPHIC PEGMATITE), dziednieku zelts ar magnetītu un pirītu (HEALERS GOLD), granīta porfīrs ar zilo kvarcu (“LLANITE”), fosilija un ķīniešu rakstu akmens (PORPHYRY CHINESE WRITING STONE), kā arī dažādu krāsu kvarcīti. Mūsu Jašma ir unikāla ar to, ka tā tiek atrasta Latvijas teritorijā, kas pēc zinātnieku domām ir nonākusi ledāja virzīšanās ietekmē pirms apmēram 65 tūkstošu gadu. Līdz šim Latvijā netika veikti pētījumi šajā jomā.

Atrastais materiāls 218 kg kopsvarā 2015. gada maijā tika aizvests uz Tarty Ģeoloģijas Universitāti Igaunijā, kur ir iespējams pārbaudīt minerālu paraugus uz autentiskumu. Zinātniskās izpētes procesā, kur tika veiktas analīzes aizvestie akmeņi tika atzīti par pusdārgakmeņiem. Pusdārgakmeņu meklēšana un pārstrāde Latvijā ir kas jauns un nebijis, tā ir mūsu sirdslieta, tāpēc izlēmām sākt izgatavot rotas lietas un suvenīrus, kā arī attīstīt šādu uzņēmējdarbības veidu Litenes pagastā, Gulbenes novadā, Latvijā.

Ar cieņu, LATVIAN MINERALS!